Rzeczoznawca Majątkowy
Małgorzata Meissner


Myślisz o kupnie działki? Zastanawiasz się, ile warty jest Twój dom? Zleć wykonanie wyceny nieruchomości Małgorzacie Meissner, która od 2004 roku świadczy we Wrocławiu usługi rzeczoznawcy majątkowego.

Jako nieliczna firma w Polsce posiadamy Certyfikat Nr 111/2010 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich dotyczącym wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Decydując się na nasze usługi mają Państwo gwarancję, że przygotowane przez nas opracowanie będzie na najwyższym poziomie, wykonane na czas, a przy tym w atrakcyjnej cenie.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym certyfikatem -> tutajCELE WYCENY NIERUCHOMOŚCIlokale mieszkalne

mieszkania, apartamenty

lokale użytkowe

lokale biurowe, lokale

nieruchomości

gruntowe zabudowane i niezabudowane

nieruchomości

o funkcjach mieszkalnych

nieruchomości usługowych

biurowych, handlowych, różnych

nieruchomości

komercyjnych

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄKLIENCI INDYWIDUALNI

Wyceny nieruchomości wykonujemy dla
następujących potrzeb i celów:

 • zabezpieczenie kredytów bankowych
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny
 • podziału majątku
 • zniesienia współwłasności
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • wydzielenia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych
 • oraz wszelkie inne cele indywidualne


 • PRZEDSIĘBIORSTWA

  Wyceny nieruchomości wykonujemy dla
  następujących potrzeb i celów:

 • zabezpieczenie kredytów bankowych
 • dla celów sprawozdań finansowych
 • raporty i przekształcenia
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • wyznaczenie stawek czynszów
 • oraz wszelkie inne cele indywidualne


 • URZĘDY I SAMORZĄDY

  Wyceny nieruchomości wykonujemy dla następujących potrzeb i celów:

 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz
       aktualizacji opłat
 • ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą
       planu zagospodarowania
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
       zagospodarowania przestrzennego
 • ustalenia opłat adiacenckich
 • ustalenia ceny wejściowej do przetargów
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy
 • ustalenie wartości gruntów
 • wyznaczenie stawek czynszów
 • TERMINY - wymagane dokumenty


  Terminy Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby terminy przygotowania wyceny były możliwie krótkie. Najistotniejszymi czynnikami decydującymi o terminie realizacji wyceny są:

 • termin dostarczenia koniecznych dokumentów
 • termin przeprowadzenia oględzin nieruchomości

  Czas potrzebny na opracowanie operatu szacunkowego:

 • w przypadku wycen indywidualnych zwykle nie przekracza 3 - 5 dni od momentu otrzymania przez nas dokumentów oraz przeprowadzenia oględzin - patrz zakładka dokumenty wymagane
 • w przypadku wycen komercyjnych ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu wyceny

 • Wymagane dokumenty - rynek wtórny

  Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)

 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal spółdzielczy)

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)

 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy
 • Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy.
 • Działka
  (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy • Nieruchomość komercyjna lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny

  Wymagane dokumenty - rynek pierwotny

  Lokal mieszkalny

  - nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu -


 • odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja

 • wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja

 • pozwolenie na budowę

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

 • Budynek mieszkalny

  - nieruchomość gruntowa zabudowana -

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.
 • W przypadku braku dokumentacji projektowej podejmujemy się wykonania inwentaryzacji nieruchomości.

  Nasze realizacje - zobrazowanie działalności.

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  rzeczoznawca majątkowy wrocław

  Rzeczoznawca Majątkowy

  Małgorzata Meissner

  WROCŁAW

  KONTAKT - MAŁGORZATA MEISSNER

  Rzeczoznawca majątkowy we Wrocławiu

  ul.Krynicka 92/15

  50-555 Wrocław

  Tel: 71 336-05-02

  Tel.kom: 510-26-86-95

  ppis2002@wp.pl